سری NG

سری NG

مشعل های سری NG از گروه مشعل هایی با طراحی جدید ترکیبی از گروه N  وG   می باشد که NG  نام گرفته است.طراحی کاسه این گروه مشعل ها شبیه به نمونه سری N است به گونه ای است که مشتری ها  می توانند با تغییر کمی در قالب صفحه سری N و تغییر محل فندک صفحه را برای هر دو نوع مشعل  N و NG مونتاژپذیر نمایند.و در قسمت شعله پخش کن ها نمای بیرونی شعله پخش کن کاملا" مشابه نمونه قارچی می باشد.
مشعل پلوپز سری NG : مشعل با توان حرارتی 3.8 کیلووات
مشعل بزرگ سری NG: مشعل با توان حرارتی 2.6 کیلووات
مشعل متوسط سری NG: مشعل با توان حرارتی 2 کیلووات
مشعل قهوه جوش سری NG: مشعل با توان حرارتی 1.4 کیلووات