سری wok

سری wok

نام گروه سری وک به مشعل هایی اطلاق می گردد که از ترکیب مشعل های کناری سری N در مونتاژبا نوع خاصی از مشعل پلوپز با توان بیشتری نسبت به سری N و شکل ظاهری زیبا تری تولید می گردد.
مشعل پلوپز سری WOK : مشعل با توان حرارتی 3.8 کیلووات
مشعل بزرگ سری WOK: مشعل با توان حرارتی 2.6 کیلووات
مشعل متوسط سری WOK: مشعل با توان حرارتی 2 کیلووات
مشعل قهوه جوش سری WOK: مشعل با توان حرارتی 1.4 کیلووات